จำนวนเงินที่ขอกู้
บาท
 
  อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย Saving + 1.75% คงที่ 18 เดือนและ MLR-2.0% ตลอดอายุสัญญา
 
 
  ระยะเวลาผ่อนชำระ
 

  คำนวณเงินกู้ ตั้งค่าเริ่มต้น  
 
 


ธนาคารเอเชีย จำกัด(มหาชน), อาคารอมรธานี ชั้น 9, สายงานบริหารทรัพย์สินรอการขาย
โทร. 0-2343-4141 หรือ asiaasset@boa.co.th
This website is best viewed using Microsoft Internet Exploror 5.5 and above with Macromedia Flash Plug-In.
Copyright 2003 Bank of Asia PCL | Privacy Policy | Asia Phone : 0-2285-1555